Professors


Pilar Villanueva
Directora
Titulació: Grau Superior de Música
Especialitat: Guitarra Espanyola
José Antonio Herrero
Titulació: Grau Superior de Música
Especialitat: Guitarra Elèctrica
Harmonia Moderna, Combo 

i Llenguatge musical

Miguel González 
titulació: Grau superior de Música
Especialitat: Piano Modern i Clàssic
Harmonia Moderna, Combo
i Llenguatge musical 
Toni "Pato" Lencina
Titulació: Autodidacta
Especialitat: Saxofó i altres
instruments de vent, Combo

 


Joaquim Peláez
Titulació: Grau Superior de Música
Especialitat: ViolíEstibaliz Ferreño
Titulació: Grau Superior de Música
Especialitat: Violoncel
i Llenguatge musical